Mukana median kehityksessä

Comtra Oy on media-alan kehitysyhtiö, joka kehittää teknisiä ratkaisuja muuttuvan media-alan tarpeisiin. Tavoitteenamme on lisätä käyttäjien ja median välistä vuorovaikutteisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä luomalla uusia liiketoimintamalleja ja ratkaisuja.

Toiminnassamme yhdistyvät:

  • medialiiketoiminnan tuntemus
  • ohjelmisto-osaaminen
  • datamassojen analysointi
  • uusien liiketoimintamallien kaupallistaminen
  • kiinnostus media-alaan ja sen kehittämiseen