Comtra Oy

Comtra Oy on media-alan kehitysyhtiö, joka yhdistää toiminnassaan medialiiketoiminnan tuntemuksen, ohjelmisto- ja tiedonhallintaosaamisen sekä uusien liiketoimintamallien kaupallistamisen. Kehitämme ja kaupallistamme uusia liiketoimintamalleja muutoksessa olevalle media-alalle. Ratkaisujen ja palvelujen lähtökohtana ovat perinteisen ja sosiaalisen median sekä paikallisen ja globaalin näkökulman yhdistäminen innovatiivisella tavalla.

Kehitystyössä pyrimme ratkaisuihin, jotka hyödyttävät mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa. Ratkaisumme ovat monistettavia ja skaalautuvia, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan käyttöönoton erilaisissa ja eri tavoin kehittyvissä ympäristöissä.

Kehittämillämme ratkaisuilla luodaan uusia liiketoimintakonsepteja muuttuvan media-alan tarpeisiin. Tavoitteinamme ovat median ja käyttäjien välisen vuorovaikutteisuuden lisääminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Käyttäjille palvelut tarjoavat tietoa, kiinnostavaa sisältöä sekä mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa sekä median että muiden käyttäjien kanssa.